Σχολείο Χωρίς Στερεότυπα: Όλες δυνατές, όλοι ίσοι

Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος, εκπαιδευτικοί από την Α’βάθμια και τη Β’βάθμια εκπαίδευση και σύμβουλοι ΣΕΠ επιμορφώθηκαν πάνω σε εργαλεία που διευκολύνουν την πρόληψη και αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σε εργαλεία που διευκολύνουν την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε συναισθηματικές-κοινωνικές δεξιότητες.

Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν 4 εκπαιδευτικές δράσεις:

  1.  Για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών της Α/Βάθμιας εκπαίδευσης με εργαλεία που διευκολύνουν την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε συναισθηματικές-κοινωνικές δεξιότητες.
  2. Για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών της Β/Βάθμιας εκπαίδευσης με εργαλεία που διευκολύνουν την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε συναισθηματικές-κοινωνικές δεξιότητες.
  3. Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα έμφυλης ισότητας και ασυνείδητων προκαταλήψεων.
  4. Την εξοικείωση καθηγητών/τριων και συμβούλων ΣΕΠ με τα έμφυλα στερεότυπα που επηρεάζουν τη διαδικασία και την αποτελεσματικότητα του ΣΕΠ και με εργαλεία που διευκολύνουν την πρόληψη/αντιμετώπιση των στερεοτύπων αυτών.

Women On Top

Φορέας Υλοποίησης

Το Women On Top είναι ένας οργανισμός με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Ιδρύθηκε το 2012 και από τότε έχει δημιουργήσει και παρακολουθήσει πάνω από 1000 συνεργασίες mentoring προς όφελος άνεργων γυναικών, γυναικών που θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση ή που θέλουν να εξελιχθούν μέσα σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, γυναικών που θέλουν να επιχειρήσουν κ.ά., και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 1500 άνεργες, μισθωτές και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες σε σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης, προσφέροντας ταυτόχρονα και δημιουργική απασχόληση στα παιδιά όσων από αυτές είναι μητέρες.

Παράλληλα, μέσα από την πρωτοβουλία Women On Top in Business, παρέχει εκπαίδευση, συμβουλευτική και υπηρεσίες διαχείρισης έργου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να κάνουν πράξη την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσα από την ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της ισορροπίας επαγγελματικής/προσωπικής ζωής για τους εργαζομένους τους. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη συνεργαστεί με οργανισμούς όπως η Google, η PwC, η Παπαστράτος, η Microsoft Hellas, η Vodafone Greece, η Mastercard και η Accenture, καθώς και με δομές όπως ο Δήμος Αθηναίων.

Τέλος, έχει αναπτύξει μία ευρεία πλατφόρμα επικοινωνίας και παραγωγής περιεχομένου (έρευνες, άρθρα, podcasts, εκδηλώσεις κ.ά,), με στόχο το χτίσιμο δυναμικών κοινοτήτων γύρω από το στόχο της έμφυλης ισότητας, την προώθηση θετικών και ισχυρών γυναικείων προτύπων, αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και των δομών λήψης αποφάσεων για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ακόμα και σήμερα, οι γυναίκες στην ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή, αλλά και τους τρόπους εξάλειψης των εμποδίων αυτών.

Social Media Women On Top

https://www.facebook.com/womentors

https://www.linkedin.com/company/women-on-top/

https://www.instagram.com/wotgreece/

Openous

Εταίρος

Η «Openous» είναι η 1η Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, η οποία έχει ως στόχο την οικοδόμηση κοινοτήτων ψυχικά ανθεκτικών παιδιών και εφήβων μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δρώντας προληπτικά. Με τον όρο ψυχική ανθεκτικότητα εννοούμε το να έχει κάποιος/α την ικανότητα να επανακάμπτει εσωτερικά μετά από κάθε δυσκολία. Το όραμά της Openous είναι μία ενδυναμωμένη και ψυχικά ανθεκτική κοινωνία, η οποία απαρτίζεται από ανθρώπους που έχουν όπλα τους την γνώση και τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν μία καλή ποιότητα ζωής ατομικά και κατ’ επέκταση συνολικά.

Η ανάγκη ύπαρξης ψυχοκοινωνικής εκπαίδευσης ως κοινωνική καινοτομία για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και ως βασικό εφόδιο για την ζωή όλων των ανθρώπων, όλων των ηλικιών αποτελεί τον κύριο γνώμονα, γύρω από τον οποίο δομεί τις δράσεις της. Για να το πετύχει αυτό, τα εκπαιδευτικά της προγράμματα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των 10 δεξιοτήτων ζωής, δηλαδή της αυτοπεποίθησης/αυτοεκτίμησης, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ενσυναίσθησης, των ικανοτήτων αντιμετώπισης δυσκολιών (coping skills), της ενσυνείδησης, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων, της διαχείρισης συναισθημάτων και του άγχους, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων. Επιπλέον, τα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν θεματικές, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συνιστούν όμως αναπόσπαστο κομμάτι της μόρφωσης του ανθρώπου και ενισχύουν την ψυχική του ανθεκτικότητα συνδυαστικά με τις δεξιότητες ζωής. Τέτοιες θεματικές είναι: α) η ισότητα των φύλων και τα έμφυλα στερεότυπα, β) η σεξουαλική αγωγή, γ) η σωματική φροντίδα, δ) ο σεβασμός στην διαφορετικότητα και ε) η περιβαλλοντική συνείδηση. Πρόκειται με δύο λόγια για μια ολιστική προσέγγιση της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, η οποία βελτιώνει την επίδοση και την συμπεριφορά των παιδιών και τα ενδυναμώνει «χτίζοντας» τείχη προστασίας γύρω από την ψυχική και σωματική τους ισορροπία.

Μέχρι σήμερα, μέσα από τις δράσεις της, έχει εκπαιδεύσει και ενημερώσει πλήθος παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων για θέματα που αφορούν την κοινωνικο-συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών και των εφήβων. Τέλος, εκτός από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, πυλώνες των δράσεών της αποτελούν η ενημέρωση του κοινού και η έρευνα πάνω στην ψυχική ανθεκτικότητα και την κοινωνικο-συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων.

Social Media Openous:

Facebook: https://www.facebook.com/openous/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/openous-ngo

Instagram: https://www.instagram.com/openous_org/

Sociality

Εταίρος

Η Sociality- Κοοπερατίβα Ψηφιακής Επικοινωνίας αποτελεί συνεταιρισμό εργαζόμενων με αντικείμενο ενασχόλησης δραστηριότητες προγραμματισμού, ψηφιακής επικοινωνίας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι τομείς δραστηριοποίησης της επιγραμματικά είναι:

  • ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας οργανισμών και επιχειρήσεων,
  • δημιουργία ψηφιακών εργαλείων με ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό,
  • εκπαίδευση πάνω στο ψηφιακό marketing και το ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοιχτού κώδικα,
  • συμμετοχή σε ερευνητικά έργα στο κομμάτι της έρευνας χρηστών, δημιουργίας prototype εφαρμογών και ενημερωτικής δράσης.

Έχει δημιουργήσει μεγάλο αριθμό ιστοσελίδων (WordPress, Drupal CMS) με εξειδικευμένα πρόσθετα λειτουργικότητας (plugins), έχει οργανώσει ποικίλα εκπαιδευτικά εργαστήρια, έχει διευθύνει ψηφιακές καμπάνιες και συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ Capsella, ppCity, Ledger) και το εγχείρημα FairBnB. Έχει συνεργαστεί με οργανώσεις όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Βρετανικό Συμβούλιο, το δίκτυο Transform! στη Βιέννη, τον Όμιλο Angelicoussis και άλλους οργανισμούς και εταιρείες.

H Sociality αποβλέπει στην διάδοση, την ανάπτυξη και τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού/ανοιχτού κώδικα, την εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού και ειδικά των νέων πάνω στις νέες τεχνολογίες, την παροχή μέσων ψηφιακής επικοινωνίας σε κοινωνικές οργανώσεις και μικρές επιχειρήσεις καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης. Στόχος της ερευνητικής της προσπάθειας είναι η προσβασιμότητα στις νέες τεχνολογίες και η μείωση του ψηφιακού κενού (digital lab).

Social Media Sociality:

Facebook: https://www.facebook.com/Sociality.Coop

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sociality-team/

Instagram: https://www.instagram.com/sociality_coop/

Active citizens fund

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org, http://www.norwaygrants.org & www.eeagrants.gr.

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με 13 τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών. Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

SolidarityNow

Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org