Women On Top

Φορέας Υλοποίησης

Το Women On Top είναι ένας οργανισμός με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Ιδρύθηκε το 2012 και από τότε έχει δημιουργήσει και παρακολουθήσει πάνω από 1000 συνεργασίες mentoring προς όφελος άνεργων γυναικών, γυναικών που θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση ή που θέλουν να εξελιχθούν μέσα σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, γυναικών που θέλουν να επιχειρήσουν κ.ά., και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 1500 άνεργες, μισθωτές και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες σε σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης, προσφέροντας ταυτόχρονα και δημιουργική απασχόληση στα παιδιά όσων από αυτές είναι μητέρες.

Παράλληλα, μέσα από την πρωτοβουλία Women On Top in Business, παρέχει εκπαίδευση, συμβουλευτική και υπηρεσίες διαχείρισης έργου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να κάνουν πράξη την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσα από την ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της ισορροπίας επαγγελματικής/προσωπικής ζωής για τους εργαζομένους τους. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη συνεργαστεί με οργανισμούς όπως η Google, η PwC, η Παπαστράτος, η Microsoft Hellas, η Vodafone Greece, η Mastercard και η Accenture, καθώς και με δομές όπως ο Δήμος Αθηναίων.

Τέλος, έχει αναπτύξει μία ευρεία πλατφόρμα επικοινωνίας και παραγωγής περιεχομένου (έρευνες, άρθρα, podcasts, εκδηλώσεις κ.ά,), με στόχο το χτίσιμο δυναμικών κοινοτήτων γύρω από το στόχο της έμφυλης ισότητας, την προώθηση θετικών και ισχυρών γυναικείων προτύπων, αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και των δομών λήψης αποφάσεων για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ακόμα και σήμερα, οι γυναίκες στην ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή, αλλά και τους τρόπους εξάλειψης των εμποδίων αυτών.

Social Media Women On Top

https://www.facebook.com/womentors

https://www.linkedin.com/company/women-on-top/

https://www.instagram.com/wotgreece/

Openous

Εταίρος

Η «Openous» είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, η οποία έχει ως στόχο την οικοδόμηση κοινοτήτων ψυχικά ανθεκτικών παιδιών και νέων μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το όραμά της είναι μία ενδυναμωμένη και ψυχικά ανθεκτική κοινωνία, η οποία απαρτίζεται από ανθρώπους που έχουν όπλα τους την γνώση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που τους επιτρέπουν να ανακάμπτουν εσωτερικά μετά από κάθε δυσκολία. Για να το πετύχει αυτό, τα εκπαιδευτικά της προγράμματα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των 10 δεξιοτήτων ζωής, δηλαδή της αυτοπεποίθησης/αυτοεκτίμησης, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ενσυναίσθησης, των ικανοτήτων αντιμετώπισης δυσκολιών (coping skills), της ενσυνείδησης, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων, της διαχείρισης συναισθημάτων και του άγχους, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων. Πρόκειται με δύο λόγια για μια ολιστική προσέγγιση της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, η οποία βελτιώνει την επίδοση και την συμπεριφορά των παιδιών και τα ενδυναμώνει «χτίζοντας» τείχη προστασίας γύρω από την ψυχική τους ισορροπία. Μέχρι σήμερα, μέσα από τις δράσεις της έχει εκπαιδεύσει πάνω από 200 παιδιά και έχει ενημερώσει και εκπαιδεύσει περί τους 300 γονείς και εκπαιδευτικούς για θέματα που αφορούν την κοινονικο-συναισθηματική ενδυνάμωση των  παιδιών και των νεών. Η ανάγκη ύπαρξης ψυχοκοινωνικής εκπαίδευσης ως κοινωνική καινοτομία για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και ως βασικό εφόδιο για την ζωή όλων των ανθρώπων όλων των ηλικιών αποτελεί τον κύριο γνώμονα, γύρω από τον οποίο δομεί τις δράσεις της. Τέλος, εκτός από την εκπαίδευση στόχος της είναι η ενημέρωση του κοινού για την ψυχική ανθεκτικότητα μέσα από τα διαδικτυακά της κανάλια, καθώς και η έρευνα πάνω στην ψυχική ανθεκτικότητα και την κοινωνικο-συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων, προκειμένου οι δράσεις της να είναι πιο αποτελεσματικές και λειτουργικές και ο κοινωνικός της αντίκτυπος ακόμη μεγαλύτερος.

Social Media Openous:

Facebook: https://www.facebook.com/openous/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/openous-ngo

Instagram: https://www.instagram.com/openous_org/

Sociality

Εταίρος

Η Sociality- Κοοπερατίβα Ψηφιακής Επικοινωνίας αποτελεί συνεταιρισμό εργαζόμενων με αντικείμενο ενασχόλησης δραστηριότητες προγραμματισμού, ψηφιακής επικοινωνίας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι τομείς δραστηριοποίησης της επιγραμματικά είναι:

  • ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας οργανισμών και επιχειρήσεων,
  • δημιουργία ψηφιακών εργαλείων με ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό,
  • εκπαίδευση πάνω στο ψηφιακό marketing και το ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοιχτού κώδικα,
  • συμμετοχή σε ερευνητικά έργα στο κομμάτι της έρευνας χρηστών, δημιουργίας prototype εφαρμογών και ενημερωτικής δράσης.

Έχει δημιουργήσει πάνω από 150 ιστοσελίδες (WordPress, Drupal CMS), με εξειδικευμένα πρόσθετα λειτουργικότητας (plugins), οργανώσει πάνω από 40 εκπαιδευτικά εργαστήρια, διευθύνει ψηφιακές καμπάνιες και συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ Capsella, ppCity, Ledger) και το εγχείρημα FairBnB. Έχει συνεργαστεί με οργανώσεις όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Βρετανικό Συμβούλιο, το δίκτυο Transform! στη Βιέννη, τον Όμιλο Angelicoussis και άλλους οργανισμούς και εταιρείες.

H Sociality αποβλέπει στην διάδοση, την ανάπτυξη και τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού/ανοιχτού κώδικα, την εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού και ειδικά των νέων πάνω στις νέες τεχνολογίες, την παροχή μέσων ψηφιακής επικοινωνίας σε κοινωνικές οργανώσεις και μικρές επιχειρήσεις καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης. Στόχος της ερευνητικής της προσπάθειας είναι η προσβασιμότητα στις νέες τεχνολογίες και η μείωση του ψηφιακού κενού (digital lab).