Το έργο “Σχολείο χωρίς Στερεότυπα – Όλες δυνατές, όλοι ίσοι” είναι ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης και δικτύωσης εκπαιδευτικών, από την Α/Βάθμια και Β/Βάθμια εκπαίδευση, και καθηγητών/τριων και συμβούλων ΣΕΠ που θέλουν να γνωρίσουν νέους τρόπους για να φέρουν την έμφυλη ισότητα πιο κοντά στις τάξεις τους και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στοχεύουμε στην εδραίωση της έμφυλης ισότητας στο σχολείο και την ενδυνάμωση κοριτσιών από ποικίλα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, ώστε να έχουν τις βάσεις και τα εργαλεία για να διεκδικήσουν ισότητα στην εκπαίδευση και την εργασία -ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που συχνά παραβιάζεται για τις γυναίκες κάθε ηλικίας, λόγω των έμφυλων ανισοτήτων που εδραιώνονται στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Ένας, ακόμη, βασικός στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένας  πυρήνας εκπαιδευτικών που θα πρωτοστατήσουν στην αλλαγή νοοτροπίας και την εισαγωγή νέων πρακτικών για την ενδυνάμωση των κοριτσιών και τον επαγγελματικό προσανατολισμό πέρα από έμφυλα στερεότυπα.
_______

Οι δράσεις μας

Εγγραφή στην πλατφόρμα δικτύωσης για εκπαιδευτικούς

Πώς θα γίνουν τα πεδία που σχετίζονται με το STEM πιο ελκυστικά και προσβάσιμα σε κορίτσια από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα; Παρακολούθησε το διαδικτυακό εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς!

Τα νέα μας