Το έργο “Σχολείο χωρίς Στερεότυπα – Όλες δυνατές, όλοι ίσοι” είναι ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης και δικτύωσης εκπαιδευτικών, από την Α/Βάθμια και Β/Βάθμια εκπαίδευση, και καθηγητών/τριων και συμβούλων ΣΕΠ που θέλουν να γνωρίσουν νέους τρόπους να φέρουν την έμφυλη ισότητα πιο κοντά στις τάξεις τους και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στοχεύουμε στην εδραίωση της έμφυλης ισότητας στο σχολείο και την ενδυνάμωση κοριτσιών από ποικίλα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, ώστε να έχουν τις βάσεις και τα εργαλεία για να διεκδικήσουν ισότητα στην εκπαίδευση και την εργασία -ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που συχνά παραβιάζεται για τις γυναίκες κάθε ηλικίας, λόγω των έμφυλων ανισοτήτων που εδραιώνονται στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Ένας, ακόμη, βασικός στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένας  πυρήνας εκπαιδευτικών που θα πρωτοστατήσουν στην αλλαγή νοοτροπίας και την εισαγωγή νέων πρακτικών για την ενδυνάμωση των κοριτσιών και τον επαγγελματικό προσανατολισμό πέρα από έμφυλα στερεότυπα.

Οι δράσεις μας

Θέλω να λαμβάνω νέα σχετικά με το έργο

Εγγραφή στην πλατφόρμα δικτύωσης για εκπαιδευτικούς

Εγγραφή

Θέλω να δηλώσω συμμετοχή

1.Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στον επαγγελματικό προσανατολισμό χωρίς στερεότυπα
2.Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/ Βάθμιας σε θέματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης κοριτσιών
3.Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β/ Βάθμιας σε θέματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης κοριτσιών
4.Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα έμφυλης ισότητας και ασυνείδητων προκαταλήψεων

Τα νέα μας

Πώς εφαρμόζεται μια πολιτική ευαισθητοποιημένη σε θέματα φύλου στο σχολείο;

Με υλικό από το εγχειρίδιο «Ευαισθητοποίηση στελεχών και εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διακρίσεων και ισότητας των φύλων»

Πώς ανιχνεύονται και τεκμηριώνονται οι έμφυλες διακρίσεις στα παιδικά βιβλία

Στο Εγχειρίδιο για Νηπιαγωγούς που έχει δημιουργηθεί από την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ,στο πλαίσιο του Έργου «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού