Τρέχουσες Δράσεις

Μείνετε συντονισμένες & συντονισμένοι για τον τρίτο κύκλο του προγράμματος!

Δεύτερος Κύκλος

1. Το Σχολείο χωρίς Στερεότυπα επιστρέφει: Είναι συμπεριληπτική η διδασκαλία της τεχνολογίας;

Στις 23 Νοεμβρίου εγκαινιάζουμε το δεύτερο κύκλο του προγράμματος με ένα διαδικτυακό εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς, με σκοπό να γίνουν τα πεδία που σχετίζονται με το STEM πιο ελκυστικά και προσβάσιμα σε κορίτσια από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα. Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν καταξιωμένοι/ες ομιλητές και ομιλήτριες από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, που θα μοιραστούν στοιχεία και μεθόδους από την ακαδημαϊκή έρευνα, αλλά και εργαλεία από τη δική τους εκπαιδευτική πρακτική, μέσα και έξω από το σχολείο. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα έχουν αποκτήσει μια ουσιαστική εικόνα για πρακτικές που τεκμηριωμένα λειτουργούν για τη συμπεριληπτική διδασκαλία της επιστήμης και της τεχνολογίας στην τάξη.

Περισσότερα
Hμερομηνία

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου @ 17:00 – 20:15

______

2. Σχολείο χωρίς στερεότυπα – Όλες δυνατές, όλοι ίσοι: Φέρε το εργαστήριο στο σχολείο σου!

Στο πλαίσιο του β’ κύκλου του προγράμματος θα υλοποιηθούν 10 εργαστήρια σε σχολεία Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης για την πρόληψη των έμφυλων στερεοτύπων στην καθημερινότητα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου “Σχολείο χωρίς στερεότυπα – Όλες δυνατές, όλοι ίσοι” στο σχολείο σας, συμπληρώστε τη φόρμα και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο!

Περισσότερα
Hμερομηνία

Νοέμβρης 2022 – Μάρτιος 2023

______

Πρώτος Κύκλος

1. Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στον επαγγελματικό προσανατολισμό χωρίς στερεότυπα

Ο στόχος αυτού του 6ωρου εκπαιδευτικού κύκλου είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ αναφορικά με την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των μαθητών στον επαγγελματικό προσανατολισμό χωρίς έμφυλα στερεότυπα και ο εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα εργαλεία για να το επιτύχουν. Μέσα από τα βιωματικά σεμινάρια, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν έννοιες που σχετίζονται με τα έμφυλα στερεότυπα, να εργαστούν πάνω στις πιο σημαντικές από αυτές, να ενημερωθούν πάνω στις τρέχουσες επαγγελματικές εξελίξεις και να εξασκηθούν σε δραστηριότητες και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να τους υποστηρίξουν ώστε η διδασκαλία του ΣΕΠ να είναι απαλλαγμένη από έμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις.

Περισσότερα
Σε ποιους/ες απευθύνεται το σεμινάριο

Εκπαιδευτικοί και Σύμβουλοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Hμερομηνία

Δευτέρα 9 Μαΐου, 17:00-20:00

Τετάρτη 11 Μαΐου, 17:00-20:00

Διάρκεια

6 ώρες

2. Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας σε θέματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης κοριτσιών

Ο στόχος αυτού του 8ωρου εκπαιδευτικού κύκλου είναι η εξοικείωση εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας εκπαίδευσης με εργαλεία για την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε συναισθηματικές-κοινωνικές δεξιότητες που η τρέχουσα αντιμετώπισή τους από το εκπαιδευτικό σύστημα δεν τις ευνοεί να αναπτύξουν. Μέσα από τα βιωματικά σεμινάρια, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν έννοιες που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση κοριτσιών και αγοριών, να εργαστούν πάνω στις πιο σημαντικές από αυτές και να εξασκηθούν σε δραστηριότητες και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να τους υποστηρίξουν ώστε  να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των κοριτσιών εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Περισσότερα
Σε ποιους/ες απευθύνεται το σεμινάριο

Εκπαιδευτικοί Α/Βάθμιας εκπαίδευσης

Hμερομηνία

Δευτέρα 9 Μαΐου, 16:00-19:00

Τετάρτη 11 Μαΐου, 16:00-19:00

Παρασκευή 13 Μαΐου, 16:00-18:00

Διάρκεια

8 ώρες

3. Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β/Βάθμιας σε θέματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης κοριτσιών

Ο στόχος αυτού του 8ωρου εκπαιδευτικού κύκλου είναι η εξοικείωση εκπαιδευτικών Β/Βάθμιας εκπαίδευσης με εργαλεία για την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε συναισθηματικές-κοινωνικές δεξιότητες που η τρέχουσα αντιμετώπισή τους από το εκπαιδευτικό σύστημα δεν τις ευνοεί να αναπτύξουν. Μέσα από τα βιωματικά σεμινάρια, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν έννοιες που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση κοριτσιών και αγοριών, να εργαστούν πάνω στις πιο σημαντικές από αυτές και να εξασκηθούν σε δραστηριότητες και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να τους υποστηρίξουν ώστε  να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των κοριτσιών εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Περισσότερα
Σε ποιους/ες απευθύνεται το σεμινάριο

Εκπαιδευτικοί Β/Βάθμιας εκπαίδευσης

Hμερομηνία

Δευτέρα 16 Μαΐου, 17:00-20:00

Τετάρτη 18 Μαΐου, 17:00-20:00

Παρασκευή 20 Μαΐου, 17:00-19:00

Διάρκεια

8 ώρες

4. Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα έμφυλης ισότητας και ασυνείδητων προκαταλήψεων

Ο στόχος αυτού του 8ωρου εκπαιδευτικού κύκλου είναι η εξοικείωση εκπαιδευτικών από όλες τις βαθμίδες με εργαλεία για τη συνειδητή πρόληψη και εξάλειψη των διακρίσεων προς μαθήτριες και μαθητές.

Η ασυνείδητη προκατάληψη και τα στερεότυπα αποτελούν μία από τις αιτίες για τις οποίες επιβραδύνονται ή αποτυγχάνουν οι προσπάθειές μας να καλλιεργήσουμε την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Μέσα από τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης ασυνείδητων προκαταλήψεων και στερεοτύπων,  οι συμμετέχοντες/ουσες θα  έχουν την ευκαιρία, μέσα σε ένα ασφαλές και μη επικριτικό περιβάλλον, να αναγνωρίσουν τα στερεότυπα που φέρουν, να εντοπίσουν την επίδραση των στερεοτύπων αυτών στη στάση και τη συμπεριφορά τους εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να ανακαλύψουν εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν τις προκαταλήψεις τους έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους απαλλαγμένοι/ες από αυτές.

Περισσότερα
Σε ποιους/ες απευθύνεται το σεμινάριο

Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων

Hμερομηνία

Πέμπτη 5 Μαΐου, 16:00-20:00

Παρασκευή 6 Μαΐου, 16:00-20:00

Διάρκεια

8 ώρες