Στο πλαίσιο του έργου, θα υλοποιηθούν 4 εκπαιδευτικές δράσεις:

1. Για την εξοικείωση των  εκπαιδευτικών  της Α/Βάθμιας εκπαίδευσης με εργαλεία που διευκολύνουν την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε συναισθηματικές-κοινωνικές δεξιότητες.

2. Για την εξοικείωση των  εκπαιδευτικών  της Β/Βάθμιας εκπαίδευσης με εργαλεία που διευκολύνουν την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε συναισθηματικές-κοινωνικές δεξιότητες.

3. Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα έμφυλης ισότητας και ασυνείδητων προκαταλήψεων.

4. Την εξοικείωση καθηγητών/τριων και συμβούλων ΣΕΠ με τα έμφυλα στερεότυπα που επηρεάζουν τη διαδικασία και την αποτελεσματικότητα του  ΣΕΠ και με εργαλεία που διευκολύνουν την πρόληψη/αντιμετώπιση των στερεοτύπων αυτών.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε εκπαιδευτική δράση, καθώς και να δηλώσετε συμμετοχή.

1. Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στον επαγγελματικό προσανατολισμό χωρίς στερεότυπα

Ο στόχος αυτού του 6ωρου εκπαιδευτικού κύκλου είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ αναφορικά με την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των μαθητών στον επαγγελματικό προσανατολισμό χωρίς έμφυλα στερεότυπα και ο εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα εργαλεία για να το επιτύχουν. Μέσα από τα βιωματικά σεμινάρια, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν έννοιες που σχετίζονται με τα έμφυλα στερεότυπα, να εργαστούν πάνω στις πιο σημαντικές από αυτές, να ενημερωθούν πάνω στις τρέχουσες επαγγελματικές εξελίξεις και να εξασκηθούν σε δραστηριότητες και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να τους υποστηρίξουν ώστε η διδασκαλία του ΣΕΠ να είναι απαλλαγμένη από έμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις.

Περισσότερα
Σε ποιους/ες απευθύνεται το σεμινάριο

Εκπαιδευτικοί και Σύμβουλοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Hμερομηνία

Δευτέρα 9 Μαΐου, 17:00-20:00

Τετάρτη 11 Μαΐου, 17:00-20:00

Διάρκεια

6 ώρες

Δηλώστε συμμετοχή

2. Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας σε θέματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης κοριτσιών

Ο στόχος αυτού του 8ωρου εκπαιδευτικού κύκλου είναι η εξοικείωση εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας εκπαίδευσης με εργαλεία για την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε συναισθηματικές-κοινωνικές δεξιότητες που η τρέχουσα αντιμετώπισή τους από το εκπαιδευτικό σύστημα δεν τις ευνοεί να αναπτύξουν. Μέσα από τα βιωματικά σεμινάρια, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν έννοιες που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση κοριτσιών και αγοριών, να εργαστούν πάνω στις πιο σημαντικές από αυτές και να εξασκηθούν σε δραστηριότητες και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να τους υποστηρίξουν ώστε  να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των κοριτσιών εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Περισσότερα
Σε ποιους/ες απευθύνεται το σεμινάριο

Εκπαιδευτικοί Α/Βάθμιας εκπαίδευσης

Hμερομηνία

Δευτέρα 9 Μαΐου, 16:00-19:00

Τετάρτη 11 Μαΐου, 16:00-19:00

Παρασκευή 13 Μαΐου, 16:00-18:00

Διάρκεια

8 ώρες

Δηλώστε συμμετοχή

3. Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β/Βάθμιας σε θέματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης κοριτσιών

Ο στόχος αυτού του 8ωρου εκπαιδευτικού κύκλου είναι η εξοικείωση εκπαιδευτικών Β/Βάθμιας εκπαίδευσης με εργαλεία για την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε συναισθηματικές-κοινωνικές δεξιότητες που η τρέχουσα αντιμετώπισή τους από το εκπαιδευτικό σύστημα δεν τις ευνοεί να αναπτύξουν. Μέσα από τα βιωματικά σεμινάρια, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν έννοιες που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση κοριτσιών και αγοριών, να εργαστούν πάνω στις πιο σημαντικές από αυτές και να εξασκηθούν σε δραστηριότητες και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να τους υποστηρίξουν ώστε  να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των κοριτσιών εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Περισσότερα
Σε ποιους/ες απευθύνεται το σεμινάριο

Εκπαιδευτικοί Β/Βάθμιας εκπαίδευσης

Hμερομηνία

Δευτέρα 16 Μαΐου, 17:00-20:00

Τετάρτη 18 Μαΐου, 17:00-20:00

Παρασκευή 20 Μαΐου, 17:00-19:00

Διάρκεια

8 ώρες

Δηλώστε συμμετοχή

4. Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα έμφυλης ισότητας και ασυνείδητων προκαταλήψεων

Ο στόχος αυτού του 8ωρου εκπαιδευτικού κύκλου είναι η εξοικείωση εκπαιδευτικών από όλες τις βαθμίδες με εργαλεία για τη συνειδητή πρόληψη και εξάλειψη των διακρίσεων προς μαθήτριες και μαθητές.

Η ασυνείδητη προκατάληψη και τα στερεότυπα αποτελούν μία από τις αιτίες για τις οποίες επιβραδύνονται ή αποτυγχάνουν οι προσπάθειές μας να καλλιεργήσουμε την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Μέσα από τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης ασυνείδητων προκαταλήψεων και στερεοτύπων,  οι συμμετέχοντες/ουσες θα  έχουν την ευκαιρία, μέσα σε ένα ασφαλές και μη επικριτικό περιβάλλον, να αναγνωρίσουν τα στερεότυπα που φέρουν, να εντοπίσουν την επίδραση των στερεοτύπων αυτών στη στάση και τη συμπεριφορά τους εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να ανακαλύψουν εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν τις προκαταλήψεις τους έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους απαλλαγμένοι/ες από αυτές.

Περισσότερα
Σε ποιους/ες απευθύνεται το σεμινάριο

Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων

Hμερομηνία

Πέμπτη 5 Μαΐου, 16:00-20:00

Παρασκευή 6 Μαΐου, 16:00-20:00

Διάρκεια

8 ώρες

Δηλώστε συμμετοχή