Σε ποιες προκλήσεις φιλοδοξεί να απαντήσει το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα θέλει να απαντήσει σε τρεις βασικές προκλήσεις, που αφορούν κορίτσια και νέες γυναίκες στην Ελλάδα, και  οι οποίες τεκμηριώνονται από την ακαδημαϊκή έρευνα και από την εμπειρία του Women On Top.

Τις διαφορές στην αντιμετώπιση αγοριών/κοριτσιών από τους/τις εκπαιδευτικούς και τη διαιώνιση των έμφυλων ανισοτήτων που προκαλούν. (λινκ)

Το «κενό αυτοπεποίθησης» στα κορίτσια 10-14 ετών, το οποίο τα εμποδίζει, ως νέες γυναίκες, να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης. (λινκ)

Τον επαγγελματικό διαχωρισμό, ο οποίος περιλαμβάνει χαμηλή συμμετοχή κοριτσιών και νέων γυναικών σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πεδία που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία και σε θέσεις ευθύνης. (λινκ)

 

Ζω εκτός Αθηνών. Μπορώ να συμμετέχω στις δράσεις σας;

Ναι, φυσικά. Οι εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

 

Ασχολούμαι με την εκπαίδευση παιδιών και εφήβων, αλλά αυτή τη στιγμή δεν διδάσκω σε κάποιο σχολείο. Μπορώ να συμμετέχω στις δράσεις σας;

Ναι, φυσικά. To έργο, εκτός από τις βασικές ομάδες-στόχους, φιλοδοξεί να αξιοποιήσουν το επιμορφωτικό υλικό που διατίθεται δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα άτομα που ασχολούνται με την εκπαίδευση παιδιών και εφήβων και εκτός πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΣΕΠ,  προσαρμόζοντάς το πάντα στις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών τους.

 

Σπουδάζω αντικείμενο σχετικό με την εκπαίδευση παιδιών και εφήβων, αλλα δεν διδάσκω ακόμη. Μπορώ να συμμετέχω στις δράσεις σας;

Ναι, μπορείτε. Το έργο απευθύνεται κυρίως σε έμπειρους/ες εκπαιδευτικούς ή/και συμβούλος ΣΕΠ, ωστόσο οι εκπαιδευτικές δράσεις και το υλικό που έχει σχεδιαστεί αποτελούν μια πολύ καλή βάση για όσους/ες τους/τις απασχολούν τα θέματα έμφυλης ισότητας και στερεοτύπων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Είμαι Σύμβουλος Επαγγελματικού προσανατολισμού σε ένα κέντρο. Μπορώ να συμμετέχω στις δράσεις σας;

Φυσικά. Οι καθηγήτριες/τες, καθώς και οι σύμβουλοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελούν βασική ομάδα-στόχο του έργου.

 

Χρειάζεται να συμμετάσχω ως εκπρόσωπος του σχολείου στο οποίο εργάζομαι ή ατομικά;

Μπορείτε να συμμετάσχετε και ατομικά και ως εκπρόσωπος του σχολείου στο οποίο εργάζεστε.

 

Θα δοθεί βεβαίωση από τα σεμινάρια επιμόρφωσης;

Ναι, αρκεί να έχετε παρακολουθήσει το 80% των ωρών που αντιστοιχούν σε κάθε κύκλο σεμιναρίων.

 

Θέλω πολύ να συμμετέχω στα σεμινάρια, αλλά δεν μου το επιτρέπει το πρόγραμμά μου. Θα βιντεοσκοπηθούν ή θα επαναληφθούν μελλοντικά;

Οι εκπαιδευτικές δράσεις δεν θα βιντεοσκοπηθούν, κυρίως λόγω του βιωματικού και συμμετοχικού τους χαρακτήρα. Ωστόσο, μπορείτε να γραφτείτε στο newsletter του έργου για να ενημερώνεστε για όλα μας τα νέα και τις μελλοντικές δράσεις.

 

Γιατί να γραφτώ στην πλατφόρμα δικτύωσης εκπαιδευτικών;

Η πλατφόρμα είναι ένα εργαλείο δικτύωσης εκπαιδευτικών που τους/τις απασχολούν θέματα σχετικά με την έμφυλη ισότητα, όπως τα στερεοτυπα, οι έμφυλες προκαταλήψεις και ο επαγγελματικός διαχωρισμός. Κάνοντας εγγραφή στην πλατφόρμα, μπορείτε να συνομιλήσετε με άλλους/ες εκπαιδευτικούς για τα θέματα που σας απασχολούν, αλλά και να αναζητήσετε εκπαιδευτικούς στην περιοχή σας, με τους/τις οποίους/ες μπορείτε να έρθετε σε επαφή, και γιατί όχι, να σχεδιάσετε μαζί δράσεις.

 

Υλοποιεί το Women On Top,  δράσεις σε σχολεία για μαθητές και μαθήτριες;

Όχι ακόμη, ωστόσο μπορείτε να γραφτείτε στο newsletter του έργου για να ενημερώνεστε για όλα μας τα νέα και τις μελλοντικές δράσεις, καθώς είναι μέσα στα άμεσα σχέδιά μας.

 

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τους Εκπαιδευτικούς Οδηγούς;

Οι εκπαιδευτικοί οδηγοί είναι τέσσερεις, ένας για κάθε βασική θεματική του έργου:

  1. H εξοικείωση των  εκπαιδευτικών της Α/Βάθμιας εκπαίδευσης με εργαλεία που διευκολύνουν την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε συναισθηματικές-κοινωνικές δεξιότητες.
  2. Η εξοικείωση των  εκπαιδευτικών  της Β/Βάθμιας εκπαίδευσης με εργαλεία που διευκολύνουν την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε συναισθηματικές-κοινωνικές δεξιότητες.
  3. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων σε θέματα έμφυλης ισότητας και ασυνείδητων προκαταλήψεων.
  4. Η εξοικείωση καθηγητών/τριων και συμβούλων ΣΕΠ με τα έμφυλα στερεότυπα 

που επηρεάζουν τη διαδικασία και την αποτελεσματικότητα του ΣΕΠ και με εργαλεία που διευκολύνουν την πρόληψη/αντιμετώπιση των στερεοτύπων αυτών.

Κάθε οδηγός αποτελείται περιλαμβάνει θεωρία γύρω από τη συγκεκριμένη θεματική, πρακτικές συμβουλές και προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Σας προτείνουμε να “κατεβάσετε” τον οδηγό ή τους οδηγούς που σας αφορά/αφορούν πιο άμεσα και, αφού τους διαβάσετε, να αντλήσετε από αυτούς για να δουλέψετε με την τάξη ή την ομάδα σας, το υλικό που είναι πιο σχετικό με τους μαθητές και τις μαθήτριες σας, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε εσείς συχνότερα ως εκπαιδευτικός.