Το Σχολείο χωρίς Στερεότυπα επιστρέφει: Είναι συμπεριληπτική η διδασκαλία της τεχνολογίας;

Ο β’ κύκλος του προγράμματος περιλαμβάνει:

  • Ένα διαδικτυακό εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς από καταξιωμένους/ες ομιλητές και ομιλήτριες από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, με σκοπό να γίνουν τα πεδία που σχετίζονται με το STEM πιο ελκυστικά και προσβάσιμα σε κορίτσια από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα
  • 10 εργαστήρια σε σχολεία, για μαθητές/τριες 6-17 ετών για την πρόληψη των έμφυλων στερεοτύπων στην καθημερινότητα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό

  • Τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων στη διδασκαλία των πεδίων STEM.

Ο β’ κύκλος του προγράμματος «Σχολείο Χωρίς Στερεότυπα» διοργανώνεται από το Women On Top, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.