Οδηγός για τη Συμπεριληπτική Διδασκαλία του STEM
Οδηγός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στον επαγγελματικό προσανατολισμό χωρίς στερεότυπα
Οδηγός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας σε θέματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης κοριτσιών
Οδηγός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β/Βάθμιας σε θέματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης κοριτσιών
Οδηγός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα έμφυλης ισότητας και ασυνείδητων προκαταλήψεων