“Σχολείο χωρίς στερεότυπα”: πού βρισκόμαστε σήμερα;

Την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2021 υλοποιήσαμε μια σύντομη έρευνα για να αφουγκραστούμε και να κατανοήσουμε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, καθώς και των συμβούλων ΣΕΠ, σε θέματα που σχετίζονται με την ένταξη της διάστασης της έμφυλης ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τα θέματα