Την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021 υλοποιήσαμε μια σύντομη έρευνα για να αφουγκραστούμε και να κατανοήσουμε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, καθώς και των συμβούλων ΣΕΠ, σε θέματα που σχετίζονται με την ένταξη της διάστασης της έμφυλης ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τα θέματα που καλούνται να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύμβουλοι ΣΕΠ σε ό,τι αφορά την έμφυλη ισότητα και τα στερεότυπα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες και την ανάπτυξη των κοριτσιών μέσα στην τάξη και τα εργαλεία που θεωρούν οι ίδιοι ότι μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα το έργο τους για την εξάλειψη των έμφυλων προκαταλήψεων στο σχολείο.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 64% των εκπαιδευτικών που συμμετείχε πιστεύει ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αγόρια και κορίτσια από τους/τις εκπαιδευτικούς στο σχολείο, ενώ μόνο το 12% δηλώνει ότι μπορούν να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τις ανάγκες των κοριτσιών 11-17 ετών σε σχέση με την ψυχοκοινωνική τους ενδυνάμωση. Παράλληλα, ​από τις απαντήσεις τους στις αντίστοιχες ερωτήσεις, φαίνεται πως το 62% των εκπαιδευτικών έχουν κληθεί να διαχειριστούν στην τάξη θέματα σχετικά με την έμφυλη ισότητα, το 62% θέματα σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών, ενώ μόνο το 19% δηλώνουν πως έχουν κληθεί να διαχειριστούν στην τάξη θέματα σχετικά με τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό χωρίς στερεότυπα.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας.Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις εντυπώσεις, τα σχόλια αλλά και τις δικές σας εμπειρίες!

«Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν αποτελούν προσωπικές απόψεις του συντάκτη / της συντάκτριας και δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ ή του Διαχειριστή Επιχορήγησης του Προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα (Ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με το SolidarityNow)».